Re-integratie

Dit is met name gericht op de mensen die reeds langere tijd een rijbewijs bezitten, maar daar geen of weinig gebruik van hebben gemaakt.
Wanneer iemand langere tijd niet meer achter het stuur heeft gezeten, treedt in meer of mindere mate onwennigheid en mogelijk onzeker of zelfs angstig weggedrag op.

Hiervoor hebben we een apart traject ontwikkeld, welke je letterlijk weer de weg op helpt.