Anti-slip instructie

De in 2018 gevolgde opleiding anti-slip instructeur / rijvaardigheidstrainer (gecertificeerd) zorgt voor een nog breder scala aan mogelijkheden om de automobilist met meer vertrouwen aan het verkeer te laten deelnemen.
Er zijn verschillende mogelijkheden, geheel gericht op de wensen en de mogelijkheden van de kandidaat.
Zelfs een individuele training is hierbij mogelijk.

De grootste winst zit in de toegenomen voertuigbeheersing en het daaruit voortvloeiende zelfvertrouwen.